Bizimle iletişime geçin

Avrupa Komisyonu

Ukrayna'nın AB'ye tahıl ve diğer gıda ürünleri ihracatına yönelik kısıtlayıcı önlemlerin süresinin dolmasının ardından Ukrayna, AB ithalatında yeniden artış yaşanmasını önlemek için önlemler almayı kabul etti

HİSSE:

Yayınlanan

on

Kaydınızı, onayladığınız şekillerde içerik sağlamak ve sizi daha iyi anlamak için kullanırız. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

Avrupa Komisyonu, 4 kategorideki tarım ürünlerinin ihracatının AB pazarına etkisine ilişkin verileri analiz etti.

Koordinasyon Platformu'nun çalışmaları ve 2 Mayıs 2023'te alınan geçici tedbirler sayesinde Ukrayna'ya sınırı olan beş üye ülkede piyasadaki çarpıklıkların ortadan kalktığı sonucuna varıldı. 

Platformdaki tüm katılımcıların yapıcı tutumu, somut sorunların çözülmesine yardımcı oldu ve AB dışındaki üçüncü ülkelere ihracatın akıcı olmasını ve hatta artmasını sağladı.

Sonuç olarak şu hususlarda mutabakata varıldı:

  • Mevcut önlemler bugün sona erecek.
  • Ukrayna, tahıl artışlarını önlemek için 30 gün içinde her türlü yasal önlemi (örneğin ihracat lisans sistemi dahil) uygulamaya koymayı kabul etti.
  • O zamana kadar Ukrayna, komşu Üye Devletlerde herhangi bir pazar bozulmasını önlemek amacıyla 16.09.2023 tarihinden itibaren 4 grup malın ihracatını kontrol etmek için etkili önlemler uygulamaya koyacaktır. Ukrayna, en geç 18 Eylül 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar platforma bir Eylem Planı sunacak.
  • Avrupa Komisyonu ve Ukrayna, öngörülemeyen durumlara tepki verebilmek için durumu platform aracılığıyla izleyecek.
  • Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın etkili tedbirleri yürürlükte olduğu ve tam olarak çalıştığı sürece herhangi bir kısıtlama uygulamaktan kaçınacaktır.

Olayın Arka Planı

Avrupa Birliği, özellikle Dayanışma Yolları aracılığıyla, Ukrayna tahıllarının ve diğer gıda maddelerinin ihracatını desteklemek için kararlı ve etkili bir şekilde hareket ediyor. Bu çalışmanın başarısı, Ukrayna ile sınırı paylaşan beş üye devletin pazarlarında geçici bozulmalara yol açarak, 2 Mayıs 2023'te Ukrayna'nın bir dizi gıda ürünü ihracatına geçici kısıtlayıcı önlemler getirilmesine yol açtı. Buna paralel olarak Ukrayna, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve Avrupa Komisyonunu bir araya getiren bir koordinasyon platformu oluşturuldu. Altyapının geliştirilmesine ve lojistik kapasitenin artırılmasına, ayrıca Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ihracatının önündeki idari engellerin kaldırılmasına katkıda bulundu. 

reklâm

Bu makaleyi paylaş:

EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlamaktadır. Bu makalelerde alınan pozisyonlar mutlaka EU Reporter'ınkiler değildir.

Trend