Bizimle iletişime geçin

Özbekistan

Cinsiyet eşitliği stratejisi Özbekistan'da istikrar ve büyümeye hizmet ediyor

HİSSE:

Yayınlanan

on

Kaydınızı, onayladığınız şekillerde içerik sağlamak ve sizi daha iyi anlamak için kullanırız. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

Özbekistan'da reformların gelinen aşamasında, kadınların haklarını ve meşru menfaatlerini korumak, ihtiyaç sahibi kadınlara sosyal destek sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için reformlar sistematik olarak gerçekleşmeye devam ediyor. Özbekistan'da 2030'a kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama stratejisi, bunları niteliksel olarak yeni bir düzeye taşımak için kabul edildi, Malika Kadirkhanova yazıyor.

Kadınlar ve erkekler için evlenme yaşı 18 olarak belirlenmiş, kadınların çalışmasının tamamen veya kısmen yasak olduğu, çalışma koşulları elverişsiz olan işler listesi kaldırılmıştır. İçişleri sistemine kadınlarla çalışma müfettişi pozisyonu getirildi.

7 Mart 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca: "Ailenin ve kadınların sistematik olarak desteklenmesine yönelik çalışmaların daha da hızlandırılmasına yönelik tedbirler hakkında", ülke ekonomisinin tüm sektörlerinde kadınların faaliyetini artırmaya yönelik ulusal program ve 2022-2026 siyasi ve sosyal hayatı onaylandı. Bu belge kapsamında kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik haklarının sağlanmasına yönelik bir takım tedbirler belirlenmiş ve bunların pratikte uygulanması sağlanmaktadır. Özellikle, sosyal korumaya muhtaç ailelerden gelen yetişkin kız çocuklarına bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri için yüzde 4'lük bir kontenjan ayrıldı.

9 Şubat 2022 tarihinden itibaren kadınların doğum izni sürelerini de içeren hizmet süresi üç yıldan altı yıla çıkarılmıştır. Engelli çocukların çocukluktan itibaren çalışma süresi 16 yıldan 18 yıla çıkarıldı.

Eylül 2022'den bu yana, devlet bütçesi pahasına özel işletme ve kuruluşlarda kadınlar için hamilelik ve doğum ödeneği oluşturulmuştur. Yükseköğretim kurumlarında, teknik okullarda ve kolejlerde okuyan kadınlara faizsiz eğitim kredisi getirildi ve yüksek lisans düzeyinde okuyan tüm kadınların sözleşme ücretlerinin devlet tarafından geri ödenmesi prosedürü oluşturuldu.

Düşük gelirli aile üyelerinin, yetimlerin veya ebeveyn bakımından yoksun kız öğrencilerin eğitim sözleşmelerini, yerel bütçenin ek kaynakları pahasına geri ödeme koşulu olmaksızın karşılama prosedürü getirildi. Ayrıca Nafaka Sandığı kurulmuş ve borçlunun reşit olmayan çocuğunun maddi desteğinden kaçması nedeniyle cezai sorumluluğa getirilmesi durumunda, nafaka ödemelerinin ödenmemiş borçları kapatmak için yönlendirilmesi uygulaması oluşturulmuştur.

Ülkemizin sosyo-politik hayatında ve iş hayatında kadının rolünü radikal bir şekilde artırmaya yönelik reformlar devam etmektedir. Sosyal olarak aktif kadınları liderlik pozisyonlarına hazırlamak, eğitmek ve niteliklerini geliştirmek için benzersiz bir sistem oluşturuldu. Sonuç olarak, 2016 yılında ülkemizde kadın lider sayısı %7 iken, 2020 yılında bu rakam %12'ye, 2022 yılında %27'ye, girişimciler arasında ise %25'e yükselmiştir.

reklâm

Devlet kurum ve kuruluşlarında çalışan gelecek vaat eden kadın adayların tek bir elektronik veri tabanı oluşturuldu ve 25,000'den fazla kadının liderlik için yedek listesi oluşturuldu. 2022 yılında kamu yönetiminde kadının etkinliğini artırmaya yönelik bakanlıklar ve kurumların katılımıyla bir program geliştirilmiş ve uygulamaya yönlendirilmiştir.

Bugün devlet ve kamu kuruluşları sisteminde cumhuriyetler ve bölgeler düzeyinde yaklaşık 1,400, ilçe ve şehirler düzeyinde ise 43,000'den fazla kadın liderlik pozisyonlarında çalışmaktadır. Yasama Meclisine seçilen 48 milletvekilinin %32'i veya %150'si kadındır. Bu sonuçların, siyaset ve yönetim alanında kadınların ülkemizin geleceğine hizmet etmesi için yaratılan koşullar sayesinde elde edildiğini söylemek abartı olmaz.

Kamu Yönetimi Akademisi ve Eyalet Aile ve Kadın Komitesi, kadın liderler yetiştirmek için 552 saatlik bir "Kadın Liderler Okulu" programı geliştirdi. Program kapsamında 100 aktif kadına eğitim verildi. 142-1996 döneminde Akademi'den mezun olan 2021 kadın ile ilgili veriler derlendi ve ulusal personel rezervi veri tabanına dahil edildi. Aynı zamanda taciz ve şiddet mağduru kadınları kayıt altına almak için tek bir bilgi sistemi oluşturuldu. 29 cumhuriyet merkezi, 1 bölge merkezi ve 14 örnek iller arası kadın rehabilitasyon ve uyum merkezi olmak üzere 14 merkez etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir.

YASAL ÇERÇEVENİN DAHA GÜÇLENDİRİLMESİ

Kadınlar, Yeni Özbekistan'ın kalkınmasına değerli bir katkı sağlıyor. Bu, toplumun en temel alanlarında -siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda- kadınların nüfuzunu güçlendirmek ve hak ve menfaatlerini korumak için hayata geçirilen reformların sonucudur.

Son yıllarda, her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik yasal zemini daha da güçlendirmek için önemli çabalar sarf edilmiştir. Bu hedeflere ulaşmanın yasal ve kurumsal temelini güçlendirmek için önemli önlemler alınmış ve kadınlara yönelik kapsamlı destek sistemini daha da iyileştirmeyi, haklarını ve yasal çıkarlarını korumayı amaçlayan 20'den fazla normatif yasal belge kabul edilmiştir.

Ulusal mevzuata "toplumsal cinsiyet uzmanlığı" ve "toplumsal cinsiyet denetimi" kavramları getirildi. Evlat edinme prosedürünün yasal dayanağının basitleştirilmesine ilişkin bir kanun kabul edilmiştir. Küçük bir suç işleyip cezasını çekenlerin bu belgeye göre evlat edinmelerine izin veriliyordu.

Ayrıca, zor sosyal durumlarda kadınların haklarını güvence altına alan bir yasa kabul edildi. BM'nin tavsiyesi doğrultusunda “Kadınların Taciz ve İstismardan Korunması Hakkında Kanun” ve ilgili diğer yasal belgeler iyileştirilmiş, “aile içi şiddet” kavramı yasaya dahil edilmiş ve aile içi şiddet sorumluluğu bir sorumluluk olarak düzenlenmiştir. ayrı suç Halihazırda, kadınların taciz ve istismardan korunma mekanizması iyileştirilmiş ve mahkeme kararıyla bir yıllık koruma kararı çıkarılmasına ilişkin usulü tanımlayan bir kanun tasarısı geliştirilmiş ve Meclis'e sunulmuştur.

Özbekistan Cumhuriyeti'nin 2030 yılına kadar Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi çerçevesinde, Merkez Seçim Komisyonu, kadınları ve erkekleri seçime dahil etmek için seçimin tüm aşamalarında kadın ve erkeklerin eşit temelde katılımını izleyen 11 gösterge oluşturmuştur. seçim komisyonlarının oluşumunda kadın ve erkeklere eşit hak ve fırsatlar sağlamak. 2022 yılı boyunca, devlet kurum ve kuruluşlarındaki tek kişilik departmanların sıralamasında kadının önemi ve işçi haklarının sağlanması ayrı göstergeler olarak belirlendi.

2022 yılında kabul edilen İş Kanunu'nda çalışma ilişkilerinin yasal düzenlemesinin temeli, insan ve işçi haklarına ilişkin uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiştir. Kadınların çalışma haklarını koruyan yirmiden fazla yeni norm bu Kurallara dahil edildi. Özellikle, vatandaşların çalışma yeteneklerini kullanma, kanunla yasaklanmayan herhangi bir biçimde kullanma, eğitim türünü, mesleği ve uzmanlığı, işyeri ve çalışma koşullarını özgürce seçme hakları özellikle güçlendirilmiştir.

ULUSLARARASI BELGELERİN YÜRÜRLÜĞÜ

Özbekistan, uluslararası sözleşmelerin ve paktların uygulanması hakkında BM İnsan Hakları Konseyi'ne periyodik ulusal raporlar sunar. İnsan hakları alanında uluslararası yükümlülüklere uyulmasına ilişkin parlamento denetimi oluşturulmuştur.

Cinsiyet stratejisinin uygulanmasının bir parçası olarak, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün "Çalışan kadın ve erkekler için eşit ilişkiler ve eşit fırsatlar: aile sorumlulukları olan işçiler", "Yarı zamanlı çalışma" ve "Ev temizliği" sözleşmelerinin uygulanması konusu ulusal mevzuatımız ele alınmıştır. Özbekistan Cumhuriyeti'nin çocuk nafakası ve diğer aile desteği biçimlerine ilişkin uluslararası düzene ilişkin Lahey Sözleşmesi'ne katılımının uygunluğuna ilişkin öneriler geliştirilmiştir. Şu anda, bir yasa taslağı bu uluslararası belgeye yasalaşma sürecindedir.

Geçen yıl, BM Güvenlik Konseyi'nin "Kadınlar, Barış ve Güvenlik" kararının uygulanmasına yönelik ulusal eylem planı ve 2022-2025 için "yol haritası", kadın ve kız çocuklarının toplumdaki rolünün artırılması, cinsiyet eşitlik ve aile sorunları. Bu belgeye dayanarak, liderlik pozisyonlarındaki kadınların sayısını artırmak ve onları teşvik etmek için geçici özel önlemler alınmasına karar verildi.

Ayrıca, kadına yönelik şiddet vakalarının önlenmesi, korunmasının yaygınlaştırılması, kadın ve çocuk ticareti dahil insan ticareti ile mücadelenin güçlendirilmesi ve yetkili devlet kurumlarının şiddetin önlenmesine yönelik hazırlık ve sorumluluğunun artırılması için çalışmalara başlanmıştır. kadına yönelik şiddet riski.

Göçmen işçi haklarına ilişkin konuların düzenlenmesi Özbekistan için ayrı bir önem arz etmektedir. Bu nedenle 2019 yılında ülkemiz Uluslararası Göç Örgütü'ne üye olmuştur. Yurt dışında çalışan kişilerin haklarını ve menfaatlerini korumak için özel bir fon oluşturulmuştur. 2022 yılında, pamuktan mamul ürünler üreten ve pamuklu ürün ticareti yapan şirketleri birleştiren "Pamuk Kampanyası" koalisyonu, Özbekistan'da zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırmanın tamamen ortadan kaldırıldığını kabul etti ve Özbek pamuğu yasağını iptal etti. Ayrıca, ABD Çalışma Bakanlığı'nın "Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma yoluyla üretilen mallar listesi - 2022" yıllık raporunda Özbek pamuğu, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma yoluyla üretilen mallar listesinden çıkarıldı.

Bugün ülkemizde anayasal reformlar uygulanmaktadır. "Özbekistan Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklikler ve İlaveler Yapılmasına Dair" Anayasa Kanunu Taslağı hazırlandı. Yasa taslağı toplumsal cinsiyet hukuku uzmanlığına tabi tutuldu.

20 Temmuz 2022'de Taşkent şehrinde "Dünya anayasalarında kadın haklarına ilişkin hükümlerin yansıması" konulu uluslararası bir kamuoyu tartışması (istişare) düzenlendi. Etkinlikte, kadınların onuru, hakları, özgürlükleri ve yasal çıkarlarının etkili bir şekilde korunmasını sağlamaya yönelik anayasal ve yasal zeminin daha da geliştirilmesi için önerilerde bulunuldu.

Bugün ülkemizde kadınların hak ve menfaatlerinin sağlanması, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi, onlara yeni işler yaratılması, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi devlet politikasının önceliği haline gelmiştir. Bu da kadının toplumun en temel alanlarındaki -siyasal, ekonomik, sosyal alanlardaki- etkisini, her alandaki faaliyetini artırmaya hizmet etmekte ve bacılarımızın toplum yaşamına katılımları her geçen yıl genişlemektedir. .

Malika Kadirhanova, Senato Komitesi Başkanı Âli Meclis'in Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği.

Bu makaleyi paylaş:

EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlamaktadır. Bu makalelerde alınan pozisyonlar mutlaka EU Reporter'ınkiler değildir.

Trend