Bizimle iletişime geçin

Kenya

Kenya Sıradaki Singapur mu?

HİSSE:

Yayınlanan

on

kaydeden Jean Clarys

Kenya'nın bir sonraki Singapur olabileceği fikri iddialı ve kışkırtıcı görünüyor. Singapur sıklıkla hızlı ekonomik başarıya örnek olarak gösteriliyor ve Kenya da benzer bir dönüşümü arzuluyor. Bu makale, bu hipotezi değerlendirmek için bu iki ülke arasındaki temel benzerlikleri ve farklılıkları incelemektedir.

Siyasi ve Ekonomik Çerçeveler: Karşılaştırmalı Bir Analiz

1960'lardan bu yana Singapur muhteşem bir ekonomik dönüşüm yaşadı. Bir zamanlar küçük bir balıkçı limanı olan Singapur, dünyanın en müreffeh finans merkezlerinden biri haline geldi. Bu başarı çeşitli faktörlere dayanmaktadır: sıkı siyasi istikrar, cazip iş dünyası yanlısı politikalar ve birinci sınıf altyapı. Örneğin, Singapur'un Changi Havalimanı sürekli olarak dünyanın en iyileri arasında gösteriliyor ve Singapur Limanı da nakliye tonajı açısından en yoğun limanlardan biri.

Singapur hükümeti, büyük yabancı yatırımları çeken ve ekonomik büyümeyi teşvik eden olumlu bir iş ortamı yarattı. Kenya ise mobil bankacılıkta devrim yaratan M-Pesa ile şu anda kritik bir kavşakta bulunuyor.

Özellikle Vizyon 2030 çerçevesindeki son reformlar, Kenya'yı sanayileşmiş, orta gelirli bir ülkeye dönüştürmeyi amaçlıyor. Mombasa ve Nairobi'yi birbirine bağlayan Standart Hat Demiryolunun (SGR) geliştirilmesi gibi iddialı altyapı projeleri, Kenya'nın ekonomisini modernleştirme niyetini gösteriyor.

Yönetişim ve Yolsuzlukla Mücadele Çabaları: Farklı Yollar

reklâm

Singapur'un yönetişim modeli genellikle, etkin yönetim ve aralıksız yolsuzlukla mücadele çabalarıyla karakterize edilen yardımsever otoriterlik olarak tanımlanır. 1952'de kurulan Yolsuzluk Uygulamalarını Soruşturma Bürosu (CPIB), yolsuzluğun düşük düzeylerde tutulmasında önemli bir rol oynuyor. Bu yaklaşım, ekonomik büyümeye elverişli bir ortam yaratarak siyasi ve sosyal istikrarı korumuştur. Singapur'un özel ekonomik bölgeler ve vergi teşvikleri gibi ekonomi politikaları da yabancı yatırımların çekilmesinde önemli rol oynadı.

Örneğin, Jurong Adası projesi bir grup küçük adayı birinci sınıf bir kimya merkezine dönüştürdü. Hint Okyanusu'nun karşı kıyısındaki Kenya'da mevcut siyasi durum Singapur'dakinden çok farklı. Gerçekten de ülke, yönetişim zorluklarıyla ve kalıcı yolsuzluk sorunlarıyla karşı karşıya. Ülke, önemli reformlara duyulan ihtiyacın altını çizen Yolsuzluk Algılama Endeksi'nde kötü sıralarda yer alıyor.

Ancak son girişimler değişme isteğini gösteriyor. Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun (EACC) kurulması ve şeffaflığın artırılmasını amaçlayan yeni mevzuat, doğru yönde atılmış adımlardır. Kademeli demokratikleşme ve idari reformlar, hükümetin verimliliğini artırmayı ve daha fazla yabancı yatırım çekmeyi amaçlıyor. Yolsuzlukla mücadele büyük bir zorluk olmaya devam ediyor, ancak son yıllarda yüksek profilli davaların soruşturulmasıyla önemli ilerleme kaydedildi.

Altyapı ve Kentsel Gelişim: Büyümenin Temellerini Atmak

Singapur son derece verimli bir ulaşım ağına ve iyi entegre edilmiş kentsel gelişime sahiptir. Hızlı Toplu Taşıma (MRT) sistemi, şehir içinde verimli hareketi kolaylaştıran etkili toplu taşımanın en önemli örneğidir. Birinci sınıf bir liman ve uluslararası bir havaalanı da dahil olmak üzere birinci sınıf altyapı, ekonomisinin temel direkleridir. Singapur hükümeti, altyapının ekonomik kalkınma ve uluslararası işletmeleri çekme açısından öneminin bilincinde olarak altyapıya büyük yatırım yaptı.

Kenya ise ulaşım ve iletişim ağlarını modernize etmek için yakın zamanda birçok altyapı projesi üstlendi. Thika Otoyolu, Nairobi ile çevre bölgeler arasındaki bağlantıyı geliştiren dikkate değer bir örnektir. Mombasa-Nairobi demiryolu projesi ve otoyolların geliştirilmesi gibi girişimler, bağlantıyı geliştirmeyi ve ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyor. Ancak bu projelerin finansmanı ve yönetimi önemli zorluklar içermektedir. Lamu Limanı-Güney Sudan-Etiyopya Taşımacılığı (LAPSSET) Koridoru projesi gibi kamu-özel sektör ortaklıkları sıklıkla bu engellerin üstesinden gelmek için kullanılıyor ve gelecekteki gelişim için fırsatlar sunuyor.

Eğitim ve İnovasyon: Bilgiye Dayalı Bir Ekonomi İnşa Etmek

Singapur'un eğitim sistemi, özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki mükemmelliğiyle ünlüdür. Singapur Ulusal Üniversitesi (NUS) ve Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) gibi kurumlar dünya çapında üst sıralarda yer almaktadır. Hükümet, Singapur'un teknoloji ve inovasyonda küresel bir lider olmasını sağlayan inovasyonu, araştırma ve geliştirmeyi güçlü bir şekilde teşvik ediyor. Örneğin Bilim, Teknoloji ve Araştırma Ajansı (A*STAR) çeşitli alanlarda inovasyonu teşvik ediyor.

Singapur'a benzer bir dinamikle, zorluklar devam etse de Kenya da eğitim alanında önemli ilerleme kaydetti. Ülkede okuryazarlık oranlarında ve okula kayıt oranlarında artış görüldü. Teknoloji merkezleri ve start-up'lara destek gibi girişimler, yeniliği teşvik etme taahhüdünü gösteriyor. Ülke, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki kayda değer gelişmelerle Afrika'da bir teknoloji merkezi haline geldi. Örneğin, Nairobi'deki iHub, teknoloji girişimcileri için ortak bir çalışma alanı olarak hizmet veriyor. Ancak Singapur seviyesine ulaşmak için eğitime ve inovasyona ek yatırımlar yapılması gerekiyor.

Özetle, Kenya ve Singapur ekonomik kalkınma ve modernleşme hedefleri açısından bazı benzerlikleri paylaşsa da, önemli farklılıklar varlığını sürdürüyor. Singapur'un etkili yönetim modeli ve yolsuzlukla mücadele çabaları Kenya'nın siyasi zorluklarıyla çelişiyor. Ancak altyapı ve eğitim alanlarında devam eden reformlar ve stratejik yatırımlarla Kenya, Singapur'unkine benzer bir gelişme yörüngesi izleme potansiyeline sahip. Kenya'nın gerçekten bir sonraki Singapur olup olmayacağını yalnızca zaman gösterecek, ancak mevcut işaretler umut verici.

© Jean CLARYS, 2024. Tüm hakları saklıdır

Bu makaleyi paylaş:

EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlamaktadır. Bu makalelerde alınan pozisyonlar mutlaka EU Reporter'ınkiler değildir.

Trend