Bizimle iletişime geçin

kazakistan

Bağların Güçlendirilmesi: AB ile Kazakistan Arasındaki İlişkilerin Durumu

HİSSE:

Yayınlanan

on

In recent years, the relationship between the European Union (EU) and Kazakhstan has evolved significantly, marked by increased cooperation and mutual understanding. Shared interests in economic development, energy security, regional stability, and cultural exchange underpin this partnership. As Kazakhstan continues to position itself as a key player in Central Asia, the EU’s strategic engagement with this resource-rich and geopolitically important nation has yielded numerous positive outcomes.

Ekonomik İşbirliği: Birlikte Refahı İnşa Etmek

Economic relations between the EU and Kazakhstan have been robust, with the EU being one of Kazakhstan’s largest trading partners. The foundation of this economic partnership is the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA), which came into force in March 2020.

Ticaret ve Yatırım:

Ticaret Hacmi: AB, Kazakistan'ın dış ticaretinin yaklaşık %40'ını oluşturuyor ve bu da onu en büyük ticaret ortağı yapıyor. 2021 yılında ikili ticaret hacmi, hammaddeden makine ve nakliye ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsayan yaklaşık 24 milyar Euro'ya ulaştı.

Yatırım: AB aynı zamanda Kazakistan'ın önde gelen yatırımcılarından biridir ve Avrupalı ​​şirketler ülkenin doğrudan yabancı yatırımına (DYY) önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. 2005 ile 2020 yılları arasında AB, petrol ve gaz, madencilik ve finansal hizmetler de dahil olmak üzere çeşitli sektörlere 160 milyar Euro'nun üzerinde yatırım yaptı.

Enerji Sektörü İşbirliği:

Kazakistan, petrol, gaz ve uranyum sağlayarak AB'nin önemli bir enerji tedarikçisidir. Enerji ortaklığı ikili ilişkinin temel taşıdır; her iki taraf da enerji güvenliğini artırma ve enerji kaynaklarını çeşitlendirme konusunda kararlıdır.

Yeşil Enerji Girişimleri:  Kazakhstan’s abundant renewable energy potential has attracted European interest in developing green energy projects. The country’s commitment to reducing its carbon footprint aligns with the EU’s Green Deal, promoting joint efforts in renewable energy development, energy efficiency, and sustainable technologies.

reklâm

Bağlantı ve Altyapı:

Kazakistan'ın Avrupa ile Asya arasında bir köprü olarak stratejik konumu, onu AB'nin Bağlantı Stratejisi gibi girişimlerde önemli bir oyuncu haline getiriyor. Geliştirilmiş ulaşım ve lojistik altyapısı, daha sorunsuz ticaret akışlarını ve ekonomik entegrasyonu kolaylaştırıyor.

Ulaşım Koridorları:  Çin'i Kazakistan üzerinden Avrupa'ya bağlayan Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası gibi projeler AB desteğinden yararlandı. İyileştirilmiş demiryolu ve karayolu bağlantıları, ekonomik bağları güçlendirerek transit sürelerini ve maliyetlerini azaltmaya yardımcı oluyor.

Siyasi ve Güvenlik İşbirliği: İstikrarlı Bir Ortaklık

Siyasi diyalog ve güvenlik işbirliği, AB-Kazakistan ilişkilerinin merkezinde yer almış ve bölgesel istikrara ve uluslararası güvenliğe katkıda bulunmuştur.

Siyasi Diyalog

Düzenli üst düzey toplantılar ve diyaloglar, çeşitli konularda karşılıklı anlayışı ve stratejik uyumu teşvik etmiştir. EPCA, yönetişim, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokratikleşme gibi alanları kapsayacak şekilde bu diyaloğu kurumsallaştırdı.

Reformlar ve Yönetişim: Şeffaflığın artırılması, yolsuzluğun azaltılması ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine yönelik çabalar da dahil olmak üzere Kazakistan'ın devam eden siyasi ve ekonomik reformları AB tarafından desteklenmektedir. Bu reformlar, yabancı yatırım için elverişli bir ortam yaratılması ve yönetişimin iyileştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Güvenlik İşbirliği:

AB ve Kazakistan, terörle mücadele, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve sınır yönetimi dahil olmak üzere çeşitli güvenlik konularında işbirliği yapıyor.

Terörle mücadele:  Ortak girişimler ve bilgi paylaşım mekanizmaları, ortak güvenlik tehditlerini ele alarak terörizm ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadeleye yardımcı olur.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi:  Kazakistan'ın nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki liderliği, nükleer silahlardan gönüllü olarak vazgeçmesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) Düşük Zenginleştirilmiş Uranyum Bankasına ev sahipliği yapmasıyla örneklendirilmektedir ve AB'nin küresel güvenlik taahhüdüyle uyumludur.

Kültürel ve Eğitimsel Değişimler: Köprüler Kurmak

Kültürel ve eğitimsel alışverişler, insanlar arası bağlantıların derinleştirilmesinde ve AB ile Kazakistan arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesinde hayati bir rol oynamaktadır.

Eğitim programları:

Erasmus+ gibi programlar akademik değişimleri kolaylaştırarak Kazak öğrencilerin Avrupa üniversitelerinde eğitim görmelerine olanak sağladı ve bunun tersi de geçerli oldu. Bu değişimler eğitim standartlarını geliştiriyor ve her iki bölgeyi de derinlemesine anlayan genç profesyonellerden oluşan bir ağ oluşturuyor.

Kapasite geliştirme:  AB tarafından finanse edilen projeler, Kazakistan'ın yüksek öğretim sisteminin modernizasyonunu, Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmesini ve akademik hareketlilik ve işbirliğinin desteklenmesini desteklemektedir.

Kültürel Girişimler:

Kültürel diplomasi, kültürel mirası ve karşılıklı saygıyı teşvik eden ikili ilişkinin önemli bir bileşeni olmuştur.

Kültürel Festivaller ve Değişimler:  Her iki bölgede de düzenli olarak düzenlenen kültürel festivaller, sergiler ve performanslar, zengin kültürel çeşitliliği ve mirası sergileyerek kültürel bağları güçlendiriyor.

Turizm Tanıtımı:  AB ile Kazakistan arasındaki turizmi teşvik etme çabaları, artan sayıda Avrupalının Kazakistan'ın eşsiz manzaralarını ve kültürel alanlarını keşfetmesiyle verimli olmuştur.

Çevresel ve Sürdürülebilir Kalkınma: Ortak Sorumluluk

Sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması, AB ile Kazakistan arasında büyüyen işbirliği alanlarıdır.

Çevresel Girişimler

Kazakistan'ın sürdürülebilir kalkınma taahhüdü, çeşitli çevre projeleri ve girişimler yoluyla AB tarafından desteklenmektedir.

İklim Eylemi: İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ortak çabalar arasında sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesine yönelik projeler yer alıyor.

Biyolojik çeşitliliğin korunması: Kazakistan'ın zengin biyolojik çeşitliliğini ve doğal yaşam alanlarını korumaya yönelik programlar AB desteği alarak doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini sağlıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler)

Hem AB hem de Kazakistan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma konusunda kararlıdır. İşbirlikçi projeler yoksulluğun azaltılması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kapsayıcı ekonomik büyümeye odaklanıyor.

Umut verici Bir Gelecek

AB ile Kazakistan arasındaki ilişki, yıllar geçtikçe güçlenen dinamik ve çok yönlü bir ortaklıktır. Ekonomik işbirliği, siyasi diyalog, güvenlik işbirliği, kültürel değişim ve sürdürülebilir kalkınma yoluyla her iki bölge de müreffeh ve istikrarlı bir gelecek yaratmak için birlikte çalışıyor.

Kazakistan modernleşme ve küresel ekonomiye entegrasyon yolculuğunu sürdürürken, AB çeşitli sektörlerde destek sağlayan ve işbirliğini geliştiren hayati bir ortak olmaya devam ediyor. AB-Kazakistan ilişkilerinin olumlu gidişatı, küresel zorlukların üstesinden gelme ve ortak refahı artırma konusunda stratejik ortaklıkların gücünün bir kanıtıdır.

Bu makaleyi paylaş:

EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlamaktadır. Bu makalelerde alınan pozisyonlar mutlaka EU Reporter'ınkiler değildir.

Trend