RSSEnerji

İlk önce #EnergyEfficiency: Komisyon üye devletlerin temiz enerji geçişini uygulamaya koymalarına yardımcı olmak için üç Tavsiye kabul etti

İlk önce #EnergyEfficiency: Komisyon üye devletlerin temiz enerji geçişini uygulamaya koymalarına yardımcı olmak için üç Tavsiye kabul etti

| Eylül 27, 2019

Enerji verimliliğini ilk sıraya koymak, Enerji Birliği'nin temel hedefidir. Enerji tasarrufu, sera gazı emisyonlarını azaltmanın etkin bir yoludur ve böylece AB'nin iklim değişikliğine karşı eylemine katkıda bulunur. Ayrıca Avrupalıların enerji faturalarında tasarruf etmelerine yardımcı oluyorlar. Avrupa Komisyonu bugün üye devletlere yardım etmek için üç öneride bulundu […]

Continue Reading

Enerji atıkları evde #CircularEconomy'de - #CEWEP # Sürdürülebilirlik SunuyorRoadMap2035

Enerji atıkları evde #CircularEconomy'de - #CEWEP # Sürdürülebilirlik SunuyorRoadMap2035

| Eylül 26, 2019

24 Eylül'ünde, Avrupa Atıktan Enerji tesislerinin işletmecilerini temsil eden CEWEP, bugüne kadar ilk Atıktan Enerji Sürdürülebilirlik Yol Haritasını başlattı. Brüksel'deki 100 Avrupalı ​​politika yapıcıların, paydaşların ve endüstri temsilcilerinin önünde sunulan yeni belge, sektörün 2035'a yönelik vizyonunu, Enerjiye Atık sektörünün topluma nasıl temel hizmetler sunduğunu gösteren ayrıntılarıyla anlatıyor. "Biz […]

Continue Reading

Elektrik #CarbonNeutrality için yarış başlığı

Elektrik #CarbonNeutrality için yarış başlığı

| Eylül 20, 2019

Enerji sektörü dekarbonizasyonu AB'de hız kazanıyor. Güncellenen kilit göstergeler, ek yatırımlar ve diğer sektörlerin elektrifikasyonu için siyasi eylem ve finansmanın gerekli olduğunu göstermektedir. Avrupa’nın derin dekarbonizasyon hedefleri, elektrik üretme ve tüketme şeklimizin tam bir dönüşümünü harekete geçirdi. Karbon nötr kaynakları hızla güç için norm haline geliyor […]

Continue Reading

#FORATOM - 93 Avrupa birlikleri, AB'ye araştırma ve inovasyona öncelik vermesi çağrısında bulundu

#FORATOM - 93 Avrupa birlikleri, AB'ye araştırma ve inovasyona öncelik vermesi çağrısında bulundu

| Eylül 20, 2019

FORUMOM da dahil olmak üzere 93 Avrupa dernekleri, AB kurumlarını iddialı bir Horizon Avrupa Programı oluşturmaya ve araştırma ve yeniliğe (R&I) bir sonraki Çokianlı Mali Çerçeve 2021-2027 kapsamında öncelik olarak ele almalarını isteyen ortak bir bildiri yayınladı. Bu amaçla, imza sahipleri Horizon Avrupa programına en az 120 milyar Avro tahsis edilmesini talep ediyor […]

Continue Reading

Başkan Yardımcısı Šefčovič, #Rusya ve #Ukrayna ile 3.

Başkan Yardımcısı Šefčovič, #Rusya ve #Ukrayna ile 3.

| Eylül 19, 2019

Continue Reading

Yeni raporda #EUEnerji ve iklim tutkusu ile enerji vergilendirme kuralları aşıldı

Yeni raporda #EUEnerji ve iklim tutkusu ile enerji vergilendirme kuralları aşıldı

| Eylül 12, 2019

Bugün AB Komisyonu hizmetleri tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, AB’nin enerji vergilendirmesi konusundaki kuralları, artık 2003’te ilk kez yürürlüğe girdiklerinde olduğu gibi olumlu bir katkı sağlamıyor. Enerji Vergi Yönergesi'nin (ETD) değerlendirilmesi herhangi bir politika önerisinde bulunmasa da, çevre dostu politikaların daha ne kadar olabileceğini araştırıyor […]

Continue Reading

#FORATOM - AB'nin nükleer araştırma ve inovasyona daha fazla fon ayırması gerekiyor

#FORATOM - AB'nin nükleer araştırma ve inovasyona daha fazla fon ayırması gerekiyor

| Eylül 4, 2019

FORATOM tarafından yayınlanan yeni bir pozisyon belgesine göre, nükleer araştırma ve inovasyon (R&I) projelerinin bloğun iklim ve enerji hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için Avrupa Birliği'nden (AB) daha yüksek düzeyde bir finansal destek alması gerekiyor. En fazla ilave olan bölgelere daha fazla AB fonu tahsis edilmelidir […]

Continue Reading