#InWorkPoverty - 'Urtasun milletvekili kadınlar için iş yoksulluğunun büyük bir problemi var

| Kasım 8, 2018

Avrupa Parlamentosu yetkilileri, son günlerde Oxfam'ın Avrupa'da işgücüne katılan kadınların iş yoksulluğu konusundaki çalışmalarına dikkat çekti. Çalışma, çalışan kadınların karşılaştığı durumun altını çizmekte ve değişen çalışma biçimlerinin, karşılaştıkları zorlukların ve dezavantajların istihdam edilmesine rağmen yoksulluğa yol açtığının altını çizmektedir. Raporda, Avrupa'nın çalışan kadınların, özellikle de güvencesiz ve düşük ücretli işlerde karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar araştırılıyor.

Ernest Urtasun MEP'e (Yeşil) raporla ilgili görüştük ve İspanya'da, Avrupa'da çalışan iki kadından birinin yoksulluktan etkilendiğini söyledi. Urtasun, kadınları ezici bir şekilde etkileyen ve İspanya'da turizm sektörüne örnek veren, cinsiyete dayalı işten ayrılmanın, ayrıca işyerinde öncelikli olmanın gerekli olduğunu söyledi. Avrupa Dönemi raporlarında cinsiyet yönüne özel önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Ulusal parlamentoların cinsiyet dengesinin bir fark yaratıp yaratmadığı sorulduğunda, Urtasun, yasama meclisleri erkek egemen olsaydı bu meselelerin ihmal edilme eğiliminde olduğunu ve bunun kamu politikasını etkilediğini söyledi.

Etiketler: , ,

Kategoriler: Bir Başsayfa, ekonomi, EU, EU, Siyaset